Home

Wijkvereniging de Wettertoer

Corona

Door alle maatregelen die zijn genomen vanuit de overheid gaan al onze activiteiten tot en met 21 mei NIET DOORIn deze rare periode waarin we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven en waarin ons sociale leven is plat gelegd denkt het bestuur ook na over hoe het straks verder moet met onze activiteiten. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en zullen u zoveel mogelijk via onze website op de hoogte houden.


De actie met de warmte-camera is afgelopen en er is goed gebruik van gemaakt. Waarschijnlijk komt er in het najaar opnieuw een actie. We zullen dan een camera bestellen die geschikt is voor Android apparatuur.


Ik hoop u snel weer te ontmoeten bij een van onze activiteiten.

 

Namens het bestuur,
Ingrid Tjepkema

 

Van het bestuur

Agenda

Uitgesteld tot nader orde

Toneeluitvoering


Nieuwe datum wordt gepland

Herhaling reanimatie


Nieuwe datum wordt gepland

Algemene ledenvergadering


Algemene ledenvergadering

Datum: nog nader te bepalen in verband met Corona maatregelen

Tijd: 19.00 uur  Plaats: De Bolder

(ingang noordzijde door het hek)

Graag nodigen wij u uit voor onze ledenvergadering.

Het verslag van vorig jaar vindt u op onze website.

 

 1. Opening
 2. Notulen vorige ledenvergadering dd. 17 april 2019
 3. Jaarverslagen
 4. Financieel verslag
 5. Verslag Kascommissie
 6. Vaststelling contributie 2020
 7. Mutaties bestuur
 8. Rondvraag / v.t.t.k.
 9. Sluiting


De notulen van vorig jaar vindt u hier

 

Cursussen

Zumba

Vanaf hedenis het weer mogelijk om in de Waring om Zumba les te volgen. De Zumba les wordt gegeven op dinsdagavond van 20.15 – 21.15. Je kunt gratis proefles volgen. Er is nog ruimte voor nieuwe mensen.  Lijkt het je  leuk om met een enthousiaste groep  Zumba te volgen geef je dan op via de mail: ansjansen10@gmail.com De kosten zijn voor 10 lessen slechts € 30,00.


Herhaling reanimatie

Zodra het weer mogelijk is organiseren wij weer een herhalingsavond reanimatie. Diegene die eerder hebben deelgenomen krijgen bericht van ons. Bent u ook in het bezit van een reanimatiediploma dan kunt u deelnemen aan onze herhalingslessen. De kosten zijn slechts € 10,00 per avond,.

 

Cursusvoorwaarden

Onderaan onze site leest u de cursusvoorwaarden.

 

Toneel

Wij zijn Natasja en Cissy en al 7 jaar lang geven wij toneel en dansles aan kinderen tussen de 8 en 14 jaar oud.

Elke zaterdag oefenen wij van 9:30 t/m 12:30 in het Anker voor ons toneelstuk.

Wij starten met oefenen in mei/juni en het jaar daarop in april hebben wij onze voorstelling.


Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar kinderen die:

-tussen de 8 en 14 jaar oud zijn

-willen toneelspelen en dansen

-elke zaterdag, met uitzondering de zaterdagen die in de vakantie vallen, komen oefenen.

-soepel kunnen lezen

-zich voor 100% willen inzetten.

Heb jij hier zin in kom dan naar onze open les op 9 mei en 16 mei van 10 t/m 12:00 in de school “Het Anker” in de Folgeren (kleuteringang tegenover het bruggetje in het parkje ) ( De open les is gratis) - houd voor de nieuwe datum onze website in de gaten


De kosten om te oefenen voor het toneelstuk, meedoen met de voorstelling, elke les een koekje en een beker limonade en verzorging tijdens de voorstelling zijn voor het hele seizoen 70, euro pp voor leden van de wijkvereniging of 80 euro voor niet leden van de wijkvereniging( mag in 3 termijnen voldaan worden)

Aanmelden voor de open les of informatie kan via whatsapp: 0622952300 je appt dan met Cissy of via cissycjjansen@gmail.com

Nieuws uit de regio

Wandelgroepen via Sportbedrijf SmallingerlandMaandagavond 19:30-20:30 (hoog tempo).
Verzamelen bij betoncontainer Jumbo, Stationsweg 164.

Donderdagochtend 10:00-11:00 (hoog tempo).
Verzamelen bij Leger des Heils (Stationsweg 112)

Moswegwijzers

Toegangspoort voor (hulp)vragen en delen van zorgen

Een laagdrempelige toegang voor inwoners die (hulp)vragen hebben is van belang. Er zijn tal van nieuwe initiatieven voor het aanbieden voor hulp en ondersteuning. De grote diversiteit maakt het echter moeilijk om overzicht te verkrijgen, en om het aanbod bij de juiste hulpbehoevende te krijgen. Daarnaast is de duurzaamheid van het aanbod een vraagstuk. Vanuit M.O.S. hebben we de rol opgepakt om vraag en aanbod zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Daarnaast willen we beschikbaar zijn voor inwoners die zorgen hebben, een gesprek willen voeren of zelf een initiatief willen ontplooien. Om dit te realiseren is achter de schermen hard gewerkt aan een toegangspoort met drie verschillende faciliteiten:

 • Een centraal telefoonnummer (0512-334112) dat vanaf woensdag 25 maart gebeld kan worden. Bellen kan dagelijks, van maandag t/m zaterdag, van 10.00 – 16.00 uur. De telefoon wordt bemand door een frontoffice, de backoffice (overige medewerkers en vrijwilligers) kunnen ingeschakeld worden voor verdere afhandeling waar nodig. Wijkwerkers bieden inzage in de sociale kaart en verzorgen dagelijks een update.
 • Een chatfunctie (maandag t/m zaterdag)
 • Een mailfaciliteit (24/7)

 

De toegangspoort tot deze dienstverlening is www.moswegwijzers.nl.

Op woensdag 25 maart zijn we vanaf 10.00 uur live!!


Fruitbomen in de FolgerenEen werkgroep is bezig met een plan om zo’n 40 fruitbomen te gaan planten waarvoor de gemeente geld en bomen beschikbaar stelt. Vrijwilligers gaan de bomen planen en onder       begeleiding ook onderhouden. Het fruit is voor iedereen en gratis.

 

De BOOMPLANTDAG is verplaatst naar het najaar.

Er is nog  behoefte aan een groepje vrijwilligers die er samen een gezellige dag van maken.

Voor meer informatie klik hier

 

Meld je aan als je mee wilt doen bij Willem Oosterhoff

oosterhoffwillem@gmail.com

 


Lid worden

Wilt u ook dat wij de komende tijd nog leuke         activiteiten voor u organiseren? Word dan lid van onze wijkvereniging. Dit kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar onze ledenadministratie:

Marten van der Werf; martenvanderwerf@planet.nl

Voor slechts € 15,00 per gezin per jaar bent u al lid en profiteert u van kortingen bij onze activiteiten.

 

Contact

Voorzitter

      Vacant

Secretariaat

     Ans Jansen 541024

     ansjansen10 apenstaartje gmail.com

Jeugdactiviteiten

      Cissy Jansen 843665

      cissycjjansen apenstaartje gmail.com

Cursussen

      Ingrid Tjepkema 521799

      ingridtjepkema1 apenstaartje gmail.com

Bridge

    Corrie van der Werf

    corrievanzinderen apenstaartje planet.nl

ledenadministratie

    Marten van der Werf

    martenvanderwerf apenstaarjte planet.nl

Wijkbeheer

      06-5333 4888

Wijkagent

 

 

Cursusvoorwaarden

 1. Opgave van cursussen kan via de mail of telefonisch bij de werkgroep cursussen.
 2. Het cursusgeld dient u de eerste les volledig te betalen.
 3. Bij doorgaan van de cursussen, waarvan datum en tijd vermeld zijn ontvangt U geen bericht.
 4. U dient zich iedere keer weer opnieuw op te geven voor de cursussen, ook voor de vervolgcursussen.
 5. De cursussen wordt zodanig opgezet, dat ze net kostendekkend zijn. Daarom geldt de volgende clausule: Opgave voor een cursus, waarvan de datum en kosten bekend zijn, verplicht U tot deelname c.q. betaling van het cursusgeld.
 6. Van bovengenoemde regel kan alleen worden afgeweken, indien de cursuscommissie tijdig een vervangster heeft.
 7. Voor al onze cursussen geldt dat leden van wijkvereniging de Wettertoer voorrang van deelname hebben, daarna wijkbewoners en als er plaats is, is een ieder ander welkom.
 8. Tijdens een cursus in onze ruimte op de 1e verdieping van OBS de Bolder ontvangt u van ons gratis een kopje koffie en/of thee.

© All rights reserved.

Wijkvereniging de Wettertoer